Postavljena tri infomativna znaka na najfrekventnijim putevima u Crnoj Gori

U saradnji sa Ministarstvom saobraćaja, Preporod je postavio tri informativna znaka na najfrekventnijim putevima u Crnoj Gori. Znakovi se mogu vidjeti iz pet pravaca i sadrže osnovne informacije o besplatnoj telefonskoj liniji i zajedničkoj web platformi „Biram oporavak”, na kojoj je moguće pronaći mnoštvo podataka o problematici zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

Postavljeni znakovi su nastavak prošlogodišnje aktivnosti u okviru zajedničkog projekta „Biram oporavak“ kada je postavljeno sedam znakova na najvažnijim putevima u sjevernoj, centralnoj i južnoj regiji Crne Gore i uticaće na bolju vidljivost samog projekta, besplatne telefonske linije, kao i na porast broja klijenata koji dolaze u savjetovalište.