28.02.2023. SAD: Upotreba kanabisa izaziva trajna kognitivna oštećenja

Sistematski prikaz objavljen danas u naučnom časopisu Ovisnost (eng. Addiction) otkrio je da upotreba kanabisa dovodi do akutnog kognitivnog oštećenja koje može trajati i nakon perioda omamljenosti. Ovaj prikaz koji su predvodili kanadski naučnici spojio je nalaze 10 metaanaliza koje su obuhvatale više od 43.000 učesnika.

Studija je otkrila da omamljenost kanabisom dovodi do manjih i umjerenih kognitivnih oštećenja u oblastima uključujući:

  • donošenje odluka,
  • suzbijanje neprikladnih odgovora,
  • učenje kroz čitanje i slušanje,
  • sposobnost pamćenja onoga što se pročita ili čuje i
  • vrijeme potrebno za završetak mentalnog zadatka.

Ova i druga akutna oštećenja odražavaju rezidualne efekte koje su karakteristične za upotrebu kanabisa, što sugeriše da se štetni efekti kanabisa javljaju tokom njegovog konzumiranja i nastavljaju da traju i nakon tog perioda.

“Naša studija nam je omogućila da istaknemo nekoliko oblasti kognicije koje su oštećene upotrebom kanabisa, uključujući probleme u koncentraciji i teškoće u pamćenju i učenju, što može značajno uticati na svakodnevni život korisnika,” rekao je koautor studije dr Alexandre Dumais, vanredni klinički profesor psihijatrije na Univerzitetu u Montrealu. “Korištenje kanabisa u mladosti posljedično može dovesti do smanjenog obrazovnog dostignuća, a kod odraslih do lošeg radnog učinka i opasne vožnje. Ove posljedice mogu biti gore kod redovnih i teških korisnika.”

Kanabis je treća najkorištenija psihoaktivna supstanca na svijetu (poslije alkohola i nikotina), a mlade odrasle osobe imaju najviše stope korištenja kanabisa. Nedavne globalne promjene u legalizaciji kanabisa ukazuju na to da javno mišljenje o njegovoj bezbijednosti i prihvatljivosti raste. Stoga je važno razumjeti kognitivne rizike koje sa sobom donosi upotreba kanabisa, posebno kod mladih ljudi čiji mozgovi prolaze kroz značajne razvojne promjene.

Izvor:

https://medicalxpress.com/news/2022-01-cannabis-persistent-cognitive-impairments.html